Potrebna gerontonegovateljica sa radnim iskustvom

Potrebna gerontonegovateljica sa radnim iskustvom. Radila bi negu na 24h, kod nepokretnog lica, u Beogradu. Hitno! Obezbeđena posebna soba, smeštaj i hrana. Plata 56.000 din.